Cần Thợ Nail In Beaufort SC
Cần Thợ Nail In Beaufort SC

Cần Thợ Nail In Beaufort SC

Cần nhiều thợ nails tay chân nước, dip powder, bột các loai, có kinh nghiêm. Khu my trang, giá cao, tip hâu. Lương từ $6000-8000/tháng quanh năm, tips $1300-$1800/tháng, tùy theo tay nghề. Bao lương nếu cần. Tiệm làm vui vẽ, hòa đồng. Phải có bằng South carolina (sẽ giúp lấy bằng nếu không có). Có chỗ cho thợ ở xa. 
Xin liên lạc:
Andy # 470-312-7721 
Nguyệt# 408-772-3361

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
homescontents