Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện và khen thưởng kịp thời tấm gương tiêu biểu chống Covid-19
Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện và khen thưởng kịp thời tấm gương tiêu biểu chống Covid-19

Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện và khen thưởng kịp thời tấm gương tiêu biểu chống Covid-19

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Văn phòng Chủ tịch nước vừa có thông báo ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc kịp thời phát hiện và khen thưởng  các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, cả hệ thống chính trị và nhân dân các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh, trong đó tiêu biểu đặc biệt là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các cá nhân tự nguyện hoạt động từ thiện, cứu trợ trong nhân dân. Trong cuộc đấu tranh đó, đã có nhiều tấm gương hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, công việc của mình.

Để kịp thời động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước trong cuộc đấu tranh đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhất là những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kể cả những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện đang ngày đêm cùng với người dân chống chọi lại bệnh dịch COVID-19.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
homescontents