Cần Thợ Nails Nữ Làm Bột Giỏi In Sugar Land TX
Cần Thợ Nails Nữ Làm Bột Giỏi In Sugar Land TX

Cần Thợ Nails Nữ Làm Bột Giỏi In Sugar Land TX

Tiệm nail ở khu Riverstone, Sugar Land TX cần thợ nữ biết làm bột giỏi. Bao lương cao. Tiệm trong khu shopping plaza, Khách đông, tip cao. Chỗ làm thoải mái vui vẻ. Chủ chỉ chia turn, không làm khách nên không bị vấn đề giành khách ngon của thợ. Thật lòng quan tâm xin liên lạc (281) 499-2800.Thank You!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
homescontents