Nhiều người Việt sẽ bị hủy bỏ quốc tịch tại Hoa Kỳ và bị trục xuất về nước

Nhiều người Việt sẽ bị hủy bỏ quốc tịch tại Hoa Kỳ và bị trục xuất về nước

Nhiều người Việt sẽ bị hủy bỏ quốc tịch tại Hoa Kỳ và bị trục xuất về nước

Theo lời Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San cho biết:Nếu được thi hành một cách nghiêm chỉnh theo như lời công bố của ông Tổng Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ dưới đây, thì sau hơn 32 năm liên tục đặc trách Chương Trình Nhập Tịch Hoa Kỳ, tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ của tiểu bang Oklahoma, ông đã có dịp hoàn tất các thủ tục pháp lý cho hơn 26 ngàn ứng viên, thuộc 50 quốc gia trên thế giới tuyên thệ nhập tịch tại Tòa Án này. Do đó Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San tiên đoán sẽ có khá nhiều người Việt Nam ở tiểu bang này nói riêng và các tiểu bang khác sẽ bị thu hồi Quốc Tịch Hoa Kỳ vì đã vi phạm hành động pháp lý nằm trong những trường hợp khác nhau, đã được liệt kê trong bản tin đã được phổ biến.

Trong các diện đoàn tụ từ H.O., Con Lai, Kết Hôn Giả…

Ông sẽ có một buổi nói chuyện về đề tài này tại Trung Tâm Tuổi Vàng, Arlington

Ngày 26 tháng 2 năm 2020 Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tuyên bố họ sẽ bắt đầu tiến trình rà soát lại tất cả các hồ sơ nhập quốc tịch công dân Mỹ.

Nhằm để hủy bỏ quốc tịch của những công dân đã khai man lý lịch, cung cấp thông tin sai sự thật trong đơn thi quốc tịch trong một số trường hợp sau đây:

– Những người đã có các hành vi phạm tội khủng bố nhưng đã không khai hoặc khai man trong đơn thì nhập tịch;

– Những tội phạm chiến tranh;

– Những tội phạm x.âm h.ại t.ình d.ục;

– Những tội vi phạm về nhân quyền.

Đây là những hồ sơ sẽ bị ưu tiên xem xét để tước bỏ quốc tịch, và tiếp theo là các trường hợp k.hai man, cung cấp thông tin sai sự thật trong đơn thi quốc tịch sau đây:

– Không kê khai hoặc khai gian dối các hành vi phạm tội nghiêm trọng khác đã thực hiện ở bên ngoài hay bên trong nước Mỹ;

– Những hành vi phạm tội liên quan đến DUI nhưng không khai báo;

– là đảng viên của Đảng cộng sản và các tổ chức cực đoan khác hoặc đã từ bỏ Đảng nhưng chưa đủ 10 năm…nhưng không khai báo trong đơn thì nhập tịch.

– Một số trường hợp phạm tội khác.

Trong những năm gần đây, có thể đã có một số Đảng viên (CS) sang Mỹ định cư theo các diện Visa bảo lãnh định cư và đầu tư, và nhiều người trong số họ đã nhập quốc tịch Mỹ bằng cách không cung cấp thông tin trung thực về việc gia nhập Đảng của họ trong đơn thi nhập tịch.

Vậy họ có thể bị tước quốc tịch theo chính sách mới này của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
homescontents