Các tiêu chí tiêm chủng mới cho việc nhập cư Hoa Kỳ là gì?

Các tiêu chí tiêm chủng mới cho việc nhập cư Hoa Kỳ là gì?

Các quy định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (Health and Human Services – HHS) / Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Disease Control and Prevention – CDC) yêu cầu tất cả những người nộp đơn nhập cư phải được khám sức khỏe.

Các tiêu chí tiêm chủng mới của CDC

Trong kỳ khám sức khỏe, ứng viên được yêu cầu xuất trình bằng chứng rằng họ đã tiêm một số loại vắc xin nhất định. Nếu người nộp đơn không có bằng chứng về việc đã nhận được các loại vắc xin bắt buộc, luật quy định rằng vắc xin phải được tiêm vào thời điểm kiểm tra sức khỏe.

CDC có các tiêu chí tiêm chủng mới để giúp quyết định loại vắc xin nào nên được yêu cầu như một phần của quá trình nhập cư. CDC sẽ sử dụng các tiêu chí này theo chu kỳ thường xuyên, nếu cần, đối với các loại vắc xin do Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP) khuyến nghị cho công chúng Hoa Kỳ. Điều này sẽ xác định loại vắc-xin nào sẽ được yêu cầu cho việc nhập cư Hoa Kỳ.

Các tiêu chí tiêm chủng mới của CDC là:

 • Vắc-xin phải phù hợp với độ tuổi* của người nộp đơn nhập cư.
 • Vắc-xin phải bảo vệ chống lại một căn bệnh có khả năng gây bùng phát.
 • Vắc-xin phải bảo vệ chống lại một căn bệnh đã được loại trừ hoặc đang trong quá trình loại trừ ở Hoa Kỳ.

*ACIP khuyến nghị sử dụng vắc-xin cho một độ tuổi nhất định trong công dân Hoa Kỳ. Các khuyến nghị này sẽ được sử dụng để quyết định loại vắc-xin nào phù hợp với lứa tuổi cho dân số nhập cư nói chung.

Các tiêu chí này sẽ được áp dụng cho các loại vắc-xin được ACIP khuyến nghị, tuy nhiên không nêu tên cụ thể trong luật nhập cư.

Nếu một loại vắc-xin được ACIP khuyến nghị cho dân số Hoa Kỳ nói chung đáp ứng các tiêu chí này. Những người nộp đơn nhập cư ở nước ngoài sẽ phải nhận vắc-xin này trong quá trình kiểm tra y tế nhập cư của họ. Một lần nữa, ngoại lệ duy nhất là nếu người nộp đơn nhập cư có thể xuất trình bằng chứng về việc đã được chủng ngừa hoặc nếu vắc-xin không được tư vấn về mặt y tế.

Những đương đơn nhập cư đã ở Hoa Kỳ và đang thay đổi tình trạng thị thực để trở thành thường trú nhân cũng sẽ được yêu cầu nhận cùng loại vắc-xin trừ khi họ có thể chứng minh rằng họ đã được chủng ngừa hoặc nếu vắc-xin không được tư vấn về mặt y tế.

Người nộp đơn sẽ chỉ cần tiêm một liều vắc-xin trong quá trình khám sức khỏe của họ. Tuy nhiên, người nộp đơn được khuyến khích tiêm các liều vắc-xin khác để kết thúc mỗi đợt.

Những loại vắc-xin nào được yêu cầu khi nhập cư Hoa Kỳ?

Tại thời điểm này, *vắc-xin cho những bệnh này hiện đang được yêu cầu cho nhập cư Hoa Kỳ:

 • Quai bị
 • Bệnh sởi
 • Ban đào
 • Bệnh bại liệt
 • Uốn ván và bạch hầu
 • Ho gà
 • Haemophilus influenzae loại B (Hib)
 • Viêm gan A
 • Bệnh viêm gan B
 • Rotavirus
 • Bệnh viêm não mô cầu
 • Varicella
 • Bệnh phế cầu
 • Cúm theo mùa

*Vào ngày 14 tháng 12 năm 2009, vắc-xin vi rút u nhú ở người (HPV) và vắc-xin zoster đã được loại bỏ khỏi danh sách vắc-xin bắt buộc đối với những người nộp đơn nhập cư. Tất cả các loại vắc xin khác trong danh sách này vẫn còn.

Bất kỳ loại vắc xin nào trong tương lai được ACIP khuyến nghị cho công chúng Hoa Kỳ sẽ phải tuân theo các tiêu chí tiêm chủng mới. Nếu các loại vắc xin được đề nghị phù hợp với các tiêu chí mới, chúng sẽ được thêm vào danh sách các loại vắc xin bắt buộc đối với những người nộp đơn nhập cư.

CDC bắt đầu sử dụng các tiêu chí tiêm chủng mới khi nào?

Tiêu chí tiêm chủng mới có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2009.

Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi các tiêu chí tiêm chủng mới?

Các tiêu chí tiêm chủng mới áp dụng cho tất cả những ai nộp đơn xin cư trú hợp pháp tại Mỹ năm 2021. Điều này bao gồm những người đã được kiểm tra ở nước ngoài và những người đang ở Hoa Kỳ muốn điều chỉnh tình trạng thị thực của họ để trở thành thường trú nhân hợp pháp.

Các tiêu chí tiêm chủng mới ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào?

Tất cả những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021, bao gồm cả trẻ em, phải được nhận tất cả các loại vắc-xin cần thiết cho việc nhập cư dựa trên độ tuổi của họ. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là nếu một loại vắc-xin không được tiêm vì lí do y tế đối với người nộp đơn nhập cư hoặc nếu người đó có thể xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng trước đó.

CDC sẽ tiếp tục yêu cầu những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021, là trẻ em và người lớn phải tiêm tất cả các loại vắc-xin phù hợp với dân số nhập cư nói chung dựa trên độ tuổi. ACIP khuyến nghị sử dụng vắc-xin cho một độ tuổi nhất định cho người dân Mỹ. Các khuyến nghị của ACIP này sẽ được sử dụng để quyết định loại vắc-xin nào phù hợp với lứa tuổi cho dân số nhập cư nói chung.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
homescontents