Tiệm nail sẽ không dễ bị phạt nếu hiểu về quy chế này

Tiệm nail sẽ không dễ bị phạt nếu hiểu về quy chế này

Chủ tiệm phải đặc biệt lưu ý về vấn đề quy chế của những người hành nghề nail trong tiệm của mình. Phải hết sức rõ ràng về cách thức điều hành cũng như phân chia tiền bạc và kiểm soát người làm việc trong tiệm để tránh tất cả những lụy hệ sau này.

Tiệm nail sẽ không dễ bị phạt nếu hiểu về quy chế trong ngành

1. Nếu người hành nghề nail được xem là nhân viên chính thức:

  • Về pháp lý: chủ tiệm phải chịu trách nhiệm về những việc làm của nhân viên, kể cả vấn đề trách nhiệm dân sự như hành vi gây tổn hại, thương tích cho khách hay bên thứ 3. Chủ tiệm cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề sa thải, sách nhiễu,…
  • Về thuế: chủ phải cung cấp form thuế W-2 với số lương hàng tháng trong đó có phần trả cho quỹ hưu trí (Social Security tax FICA), bảo hiểm về thất nghiệp (FUTA),… Chủ còn có trách nhiệm phải trả lương tối thiểu và giờ làm thêm nữa.
  • Về bảo hiểm: nếu người dạy nghề nail được coi là nhân viên, chủ phải trả bảo hiểm về thương tích khi đang làm việc (workers compensation).
Tiệm nail sẽ không dễ bị phạt nếu hiểu về quy chế trong ngành

2. Nếu nhân viên trong tiệm là người hành nghề tự do

Quy chế của đối tượng sẽ hoàn toàn khác hẳn và chủ không chịu trách nhiệm gì về mặt pháp lý, thuế vụ và bảo hiểm như đề cập ở trên.

Vần đề xác định quy chế của người làm nail cũng phức tạp. Vào năm 2005, một chủ tiệm nail ở California đã bị Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department) California phạt $75,000 vì tội đã không khấu trừ tiền thất nghiệp trả cho nhân viên.

Chủ tiệm nail đã khiếu nại lên Tòa Án Hành Chánh, tòa án này tuyên án người làm nghề đào tạo nail không phải là nhân viên của tiệm mà chỉ hành nghề tự do và bác bỏ việc phạt chủ tiệm. EDD kháng cáo, Tòa Hành Chánh cấp cao đã tái xác nhận bản án của tòa cấp dưới.

Khi phân tích quy chế để ấn định nhân viên là thợ hay người hành nghề độc lập, Tòa án cũng như các cơ quan thuế vụ, lao động đưa ra một số tiêu chuẩn sau:

  • Sự kiểm soát của chủ: nhân viên có bị chủ kiểm soát về giờ làm, cách làm việc và lịch làm việc.
  • Người làm việc có dụng cụ riêng không.
  • Người làm việc được cấp W-2 hay form 1099-MISC (miscellaneous income).
  • Có hợp đồng giữa chủ và thợ nail không.

Form W-2 là gì?

Là giấy thông tin báo lương dùng để khai thuế. Nếu bạn làm cho chổ nào trả ít nhất $600 /năm thì sẽ nhận được đơn khai thuế W-2 này. Form này rất quan trọng vì sẽ cho bạn biết được tiền được gửi lại hay bạn phải ký Check để trả cho Sở thuế.

Tiệm nail sẽ không dễ bị phạt nếu hiểu về quy chế trong ngành

Form 1099-MISC là gì?

Nếu làm nghề tự do, tự kinh doanh hoặc làm hợp đồng cho 1 cơ sở, cũng có thể là cho 1 cá nhân nào đó thì bạn sẽ nhận form 1099-MISC để khai thuế thu nhập cuối năm. Sở dĩ nhận được mẫu này là vì tính chất công việc. Bạn hoàn toàn tự do quyết định mọi thứ cho công việc, sắp xếp giờ giấc, có thể tự quyết định loại dụng cụ, trang phục…miễn là hoàn thành công việc và nhận thù lao theo giá mà bạn đặt ra.

Tiệm nail sẽ không dễ bị phạt nếu hiểu về quy chế trong ngành

Nói tóm lại, chủ tiệm phải đặc biệt lưu ý về vấn đề quy chế của những người hành nghề nail trong tiệm của mình. Phải hết sức rõ rệt về cách thức điều hành cũng như phân chia tiền lợi nhuận và kiểm soát người làm việc trong tiệm để tránh tất cả những lụy hệ sau này.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
homescontents